Když dostaneš víc.

Stvořeno pro váš domov.

OBAVY O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVOU BUDOUCNOST

Všechny věci na světě, včetně výrobků, mají svůj životní cyklus. Tento cyklus je specifický v závislosti na povaze potřeb, které uspokojují, metodě výroby a typu výrobku.

Odhadování životního cyklu nám pomáhá pochopit vliv, jaký má náš výrobek na životní prostředí. K tomuto účelu společnost LIP BLED provádí svou odpovědnost za životní prostředí prostřednictvím přísných požadavků na právní úpravu ochrany životního prostředí. Některé faktory ale ovlivnit nemůžeme. Můžeme však významně přispět ke snížení škodlivých vlivů na životní prostředí. To znamená, že naše výrobky jsou přesně a pečlivě plánované a vyráběné, a tím přispívají ke snižování zátěže na životní prostředí.

Životní cyklus našich výrobků se skládá z těchto fází:

  • získávání surovin,
  • výroba,
  • distribuce,
  • prodej,
  • používání (údržba) a
  • konec života (likvidace a recyklace).

K výrobě výrobků vybíráme materiály, které jsou dostupné v našem okolí, které můžeme recyklovat a jejichž výroba neznečišťuje životní prostředí. Výrobky společnosti LIP BLED jsou z vysoce kvalitního dřeva, které zajišťuje zdravé a odpovídající rezidenční prostory, protože se jedná o materiál, který je přírodní, obnovitelný zdroj energie a vyznačuje se skvělými tepelně izolačními vlastnostmi. A co je nejdůležitější, dřevo je dlouhotrvající materiál a prodlužuje proto životní cyklus výrobku.

Naše společnost za všech okolností respektuje životní prostředí, ve kterém žijeme, a usiluje o zdravější budoucnost.

ŽIVOTNÍ CYKLUS INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ