Můj

život se dřevem

LIP BLED Česká

Právní sdělení

Autorská práva

Tyto webové stránky spravuje LIP BLED d.o.o. Obsahy zveřejněné na webových stránkách www.lip-bled.si jsou majetkem LIP BLED d.o.o. a mohou být použity pouze k nekomerčním účelům, kde však musí zachovat veškerá svá uvedená upozornění o autorských právech a nesmějí tedy být přepisovány, kopírovány nebo jakkoli jinak reprodukovány.
LIP BLED d.o.o. si rovněž tak vyhrazuje právo na změnu obsahu.

Výhrady

LIP BLED d.o.o. bude na svých webových stránkách zajišťovat přesnost a aktuálnost údajů se vší pečlivostí, avšak za jejich přesnost, komplexnost, jakož i za škodu, která by z tohoto vyplývala, nepřebírá žádnou odpovědnost. LIP BLED d.o.o. rovněž nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s následky, které způsobí informace obsažené na těchto webových stránkách. LIP BLED d.o.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za případné viry, které by se k uživatelům přenesly z těchto webových stránek, a vřele doporučuje, aby se uživatelé před nebezpečím virů vodně chránili ještě před přenosem informací z těchto webových stránek.

LIP BLED d.o.o. není odpovědný za občasnou nefunkčnost stránek, případnou nepřesnost informací a ani za případnou škodu vzniklou kvůli použití nepřesných nebo neúplných informací. Ani LIP BLED d.o.o. ani kterákoli jiná právnická nebo fyzická osoba, která se podílela na vzniku a tvorbě těchto webových stránek, proto neodpovídá za žádnou škodu, která by vyplývala z přístupu k informacím, použití nebo nemožnosti použití informací na těchto webových stránkách nebo za jakékoli chyby nebo nedostatky v jejich obsahu.

Vyhrazujeme si právo přesměrovat uživatele na jiné stránky světového internetu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jejich obsah.