Můj domov

můj svět.

LIP Bohinj a LIP BLED obdrželi certifikát PEFC

LIP Bohinj d.o.o. obdržel v září 2014 certifikát PEFC CDC/8517746 za obsah činnosti bednící desky, kulatina, dřevěné zbytky (odpady).

LIP Bohinj, d.o.o. je 15. nositelem certifikátu PEFC trvalé udržitelnosti ve Slovinsku a zároveň prvním, kdo ve Slovinsku certifikoval finální výrobek; bednící desku.

 

PEFC certifikat za dejavnosti opažne plošče, hlodovina in leseni ostanki (odpadki)


Po úspěšném získání certifikátu PEFC ve firmě LIP, opažne plošče Bohinj d.o.o., obdržela nyní certifikát PEFC i firma LIP BLED d.o.o. za činnost »Dveřní křídla a dveřní zárubně«.

Ve společnosti LIP BLED, získal LIP BLED d.o.o., certifikát shody PEFC ST 2002:2013 za obsah činnosti »Dveřní křídla a dveřní zárubně PEFC». Tím firma získala větší konkurenceschopnost v prodeji interiérových dveří na domácím a na západních trzích, které představují vysoký podíl exportu společnosti.

 

Certifikat skladnosti PEFC ST 2002:2013 za obseg dejavnosti »Vratna krila in vratni podboji PEFC»


Co vlastně je PEFC?

PEFC je největší světová organizace pro certifikaci lesů. Je to mezinárodní nezisková, nevládní organizace, která se snaží o iniciaci trvale udržitelného hospodaření s lesy na celém světě. PEFC nabízí záruky, že dřeva na certifikované dřevěné výrobky pochází z lesů, s nimiž se trvale udržitelně hospodaří. Lesy s certifikátem PEFC pravidelně kontrolují nezávislí posuzovatelé.

»Je dobré koupit certifikované dřevo«. 

Certifikace lesa nabízí záruku, že dřevěné a papírové výrobky, které kupujete, pochází z legálních a trvalých zdrojů.

 

Nákupem výrobků s logem PEFC:

  • Vyjadřujete svoji podporu trvale udržitelnému hospodaření s lesy všude na celém světě.
  • Pomáháte chránit lesy pro současné a budoucí generace.
  • Pomáháte propagovat odpovědné využívání dřeva.
  • Pomáháte v boji proti nelegálnímu kácení lesů.

 

Proto zvolte výrobky s logem PEFC a chraňte tak životní prostředí.