Když dostaneš víc.

Stvořeno pro váš domov.

LIP BLED obdržel certifikát PEFC

LIP BLED obdržel certifikát PEFC ST 2002:2020 za obsah činnosti "Dveřní křídla a dveřní zárubně PEFC". Tím firma získala větší konkurenceschopnost v prodeji interiérových dveří na domácím a na západních trzích, které představují vysoký podíl exportu společnosti.

Certifikat skladnosti PEFC ST 2002:2013 za obseg dejavnosti »Vratna krila in vratni podboji PEFC»


Co vlastně je PEFC?

PEFC je největší světová organizace pro certifikaci lesů. Je to mezinárodní nezisková, nevládní organizace, která se snaží o iniciaci trvale udržitelného hospodaření s lesy na celém světě. PEFC nabízí záruky, že dřeva na certifikované dřevěné výrobky pochází z lesů, s nimiž se trvale udržitelně hospodaří. Lesy s certifikátem PEFC pravidelně kontrolují nezávislí posuzovatelé.

»Je dobré koupit certifikované dřevo«. 

Certifikace lesa nabízí záruku, že dřevěné a papírové výrobky, které kupujete, pochází z legálních a trvalých zdrojů.

 

Nákupem výrobků s logem PEFC:

  • Vyjadřujete svoji podporu trvale udržitelnému hospodaření s lesy všude na celém světě.
  • Pomáháte chránit lesy pro současné a budoucí generace.
  • Pomáháte propagovat odpovědné využívání dřeva.
  • Pomáháte v boji proti nelegálnímu kácení lesů.

 

Proto zvolte výrobky s logem PEFC a chraňte tak životní prostředí.