Když dostaneš víc.

Stvořeno pro váš domov.

LIP BLED obdržel certifikát PEFC

LIP BLED obdržel certifikát PEFC ST 2002:2020 za obsah činnosti "Dveřní křídla a dveřní zárubně PEFC". Tím firma získala větší konkurenceschopnost v prodeji interiérových dveří na domácím a na západních trzích, které představují vysoký podíl exportu společnosti.

 


Co vlastně je PEFC?

PEFC je největší světová organizace pro certifikaci lesů. Je to mezinárodní nezisková, nevládní organizace, která se snaží o iniciaci trvale udržitelného hospodaření s lesy na celém světě. PEFC nabízí záruky, že dřeva na certifikované dřevěné výrobky pochází z lesů, s nimiž se trvale udržitelně hospodaří. Lesy s certifikátem PEFC pravidelně kontrolují nezávislí posuzovatelé.

»Je dobré koupit certifikované dřevo«. 

Certifikace lesa nabízí záruku, že dřevěné a papírové výrobky, které kupujete, pochází z legálních a trvalých zdrojů.

 

Nákupem výrobků s logem PEFC:

  • Vyjadřujete svoji podporu trvale udržitelnému hospodaření s lesy všude na celém světě.
  • Pomáháte chránit lesy pro současné a budoucí generace.
  • Pomáháte propagovat odpovědné využívání dřeva.
  • Pomáháte v boji proti nelegálnímu kácení lesů.

 

Proto zvolte výrobky s logem PEFC a chraňte tak životní prostředí.