Když dostaneš víc.

Stvořeno pro váš domov.

LIP BLED obdržel certifikát PEFC

LIP BLED obdržel certifikát PEFCTM ST 2002:2013 za obsah činnosti "Dveřní křídla a dveřní zárubně PEFCTM". Tím firma získala větší konkurenceschopnost v prodeji interiérových dveří na domácím a na západních trzích, které představují vysoký podíl exportu společnosti.

Certifikat skladnosti PEFC ST 2002:2013 za obseg dejavnosti »Vratna krila in vratni podboji PEFC»


Co vlastně je PEFCTM?

PEFCTM je největší světová organizace pro certifikaci lesů. Je to mezinárodní nezisková, nevládní organizace, která se snaží o iniciaci trvale udržitelného hospodaření s lesy na celém světě. PEFCTM nabízí záruky, že dřeva na certifikované dřevěné výrobky pochází z lesů, s nimiž se trvale udržitelně hospodaří. Lesy s certifikátem PEFCTM pravidelně kontrolují nezávislí posuzovatelé.

»Je dobré koupit certifikované dřevo«. 

Certifikace lesa nabízí záruku, že dřevěné a papírové výrobky, které kupujete, pochází z legálních a trvalých zdrojů.

 

Nákupem výrobků s logem PEFCTM:

  • Vyjadřujete svoji podporu trvale udržitelnému hospodaření s lesy všude na celém světě.
  • Pomáháte chránit lesy pro současné a budoucí generace.
  • Pomáháte propagovat odpovědné využívání dřeva.
  • Pomáháte v boji proti nelegálnímu kácení lesů.

 

Proto zvolte výrobky s logem PEFCTM a chraňte tak životní prostředí.